Entries by admin

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/3.2./2017 dotyczącego wyłonienia dostawcy obrabiarki CNC, wybrana została oferta złożona przez: FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J. Wielopole Skrzyńskie 11B 39-110 Wielopole Skrzyńskie Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne jest pod poniższym adresem: Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł” Pobierz załącznik: Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017  

Konkurs na projekt wzorniczy

„Informujemy o możliwości złożenia oferty na wykonanie projektu wzorniczego  w ramach konkursu „Bony na Innowacje dla MŚP” Poddziałanie 2.3.2 konkurs POIR.02.03.02/2. Szczegóły w załączniku. Załącznik: Zapytanie ofertowe Stolmos