Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/3.2./2017 dotyczącego wyłonienia dostawcy obrabiarki CNC, wybrana została oferta złożona przez:

FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J.
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne jest pod poniższym adresem:
Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł

Pobierz załącznik: Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017

 

Konkurs na projekt wzorniczy

„Informujemy o możliwości złożenia oferty na wykonanie projektu wzorniczego  w ramach konkursu „Bony na Innowacje dla MŚP” Poddziałanie 2.3.2 konkurs POIR.02.03.02/2. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Zapytanie ofertowe Stolmos

Współpraca z Katedrą Sztuk Pięknych i Użytkowych

Firma Stolmos realizuje projekt z Katedrą Sztuk Pięknych i Użytkowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii.