Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/3.2./2017 dotyczącego wyłonienia dostawcy obrabiarki CNC, wybrana została oferta złożona przez:

FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J.
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne jest pod poniższym adresem:
Informacja o wyborze wykonawcy