EFRR

Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności  i jakości produkcji krzeseł”

Krótki opis projektu: Firma STOLMOS powstała w 2003 roku i od początku działalności zajmuje się produkcją drewnianych krzeseł i ich elementów. Zakład produkuje na podstawie powierzonych przez klienta wzorów a także własnych projektów. Aby być konkurencyjnym STOLMOS musi realizować coraz bardziej skomplikowane zamówienia przy zachowaniu wysokiej powtarzalności i precyzji wykonania. Wiąże się to z dużym nakładem pracy i czasu ponieważ obecny proces technologiczny opiera się o zdolności i doświadczenie stolarzy a produkcja ma charakter pracy rzemieślniczej. Mimo wysokich umiejętności pracowników niemożliwe jest uniknięcie błędów ludzkich wynikających ze specyfiki pracy manualnej. Konieczny jest zakup obrabiarki numerycznej która pozwoli na wysoką powtarzalność produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości i precyzji. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca nie tylko umocni swoją pozycję w dotychczasowej branży ale także wejdzie na nowy rynek zbytu z krzesłami własnego projektu oferowanych klientom indywidualnym.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest rozwój produktów oferowanych w firmie STOLMOS poprzez wdrożenie innowacji procesowej polegającej na technologii obróbki numerycznej wykorzystywanej w produkcji krzeseł. Technologia będzie wykorzystywana w procesach: frezowanie na zadany kształt, frezowanie kanałów, wycinanie otworów, czopów, szlifowanie. Obecnie poszczególne urządzenia są odpowiedzialne za pojedyncze procesy, co wiąże się z tym że aby obrabiany element uzyskał założony kształt musi przejść przez kilka stanowisk pracy (np. frezarka, czopiarka, wiertarka,). Do czasu przeznaczonego na obróbkę należy zatem doliczyć transport elementu między maszynami wykonującymi kolejne procesy technologiczne. W maszynach tych zamocowanie i obróbka materiału odbywa się poprzez ręczną manipulację elementem obrabianym. Taki proces ma charakter pracy rzemieślniczej i pociąga za sobą ryzyko błędów ludzkich. Znacznie utrudnia to osiąganie powtarzalności w zakresie jakości i dokładności odwzorowania. Ponadto ręczna obsługa maszyn wymaga ciągłego skupienia i koncentracji operatora. Nawet chwilowy brak uwagi czy nieostrożność niesie ze sobą niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku w postaci skaleczeń a nawet obcięcia palców dłoni. Ponadto ręczna obsługa uniemożliwia stosowanie osłon pól obróbczych zabezpieczających m.in. przed wiórami i skutkami wyrwania obrabianego przedmiotu z uchwytu obrabiarki. Stanowi to niebezpieczeństwo przede wszystkim dla twarzy i oczu pracownika. Dzięki planowanej do wdrożenia technologii możliwa będzie realizacja tych samych operacji w jednym ciągu technologicznym.

Planowane efekty projektu:

– wdrożenie innowacji produktowej i procesowej

– zastosowanie rozwiązań TIK

– wejście na nowe rynki zbytu i rozwój działalności eksportowej

– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 527 842,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 429 140,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 193 113,00 zł